BETEL

WIERZYMY

Biblia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania

Trójjedyny Bóg

Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego

Zbawienie

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków

Chrzest w wodzie

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoja wiarę w Niego

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem - darem od Boga dla każdego wierzącego

Kościół

Wszyscy wierzący w Pana Jezusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół

Zmartwychwstanie

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną - zbawieni do życia wiecznego, zgubieni zaś na wieczne potępienie