BETEL

Cel i wartości

Naszym celem jest budowanie BETEL – Domu Pana – miejsca, w którym Bóg będzie miał przyjemność przebywać, które będzie Jego własnością, i w którym będzie uwielbiany.


Nasze wartości:

  • dążymy do tego, żeby nasz kościół był budowany na fundamencie apostołów i proroków oraz prowadzony przez przywództwo zespołowe,
  • dążymy do tego, żeby był on miejscem bezpieczeństwa, jakie daje poznanie miłości Ojca; szukamy autentyczności i unikamy religijności; chcemy, by ten kościół był domem modlitwy, pełnym wstawiennictwa,
  • chcemy być kościołem zbudowanym na miłości, która będzie przejawiać się przez relacje przyjaźni; będziemy pracować nad przejrzystością i otwartością między ludźmi,
  • chcemy, by było to miejsce uwolnienia i uzdrowienia; staramy się rozpoznawać powołanie w życiu ludzi, wyposażać ich i uwalniać do służby. Uważamy, że Bóg ceni bardziej charakter niż obdarowanie, dlatego szczególną wagę przykładamy do pracy nad charakterem ludzi. Naszym celem jest akceptacja i uszanowanie osobowości każdej osoby. Chcemy, żeby dzieci stanowiły integralną część kościoła,
  • chcemy szanować ciało Chrystusa w mieście, modlić się o jedność i przyczyniać się do niej,
  • chcemy, żeby wypełniły się Boże cele w tym pokoleniu, dlatego też będziemy starali się odkryć alternatywne sposoby docierania do młodych ludzi; chcemy przedstawiać ewangelię w taki sposób, by docierała do różnorodnych ludzi. Chcemy kościoła ofensywnego.